Thuiswerkende experts? Doe er je voordeel mee!

  • Door Marco van de Kamp

Je hebt ze natuurlijk liever gewoon op kantoor, maar in de afgelopen maanden zijn thuiswerkende medewerkers ‘het nieuwe normaal’ geworden. Veel organisaties hebben zich in sneltreintempo moeten aanpassen aan de nieuwe, ongewone situatie. Deze bijzondere tijd biedt echter ook kansen om strategische keuzes te maken voor moderne messagingkanalen waar je organisatie op de lange termijn profijt van heeft, ook als de crisis allang voorbij is.

Flexibele expert

Doordat veel van hun beste medewerkers nu noodgedwongen thuis achter hun pc werken, zijn veel organisaties – waaronder ook de afdeling klantcontact van grote bedrijven – gaan nadenken over hoe ze ook na de coronacrisis het beste met het fenomeen thuiswerken kunnen omgaan. Voor de eigentijdse, flexibele expert was het al belangrijk om ‘anytime and anywhere’ te kunnen werken, maar door de coronacrisis is die ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. De verwachting is dat bedrijven daardoor in de toekomst nog meer zullen inspelen op de behoefte van medewerkers naar meer vrijheid in de manier waarop ze hun werktijd indelen. Zodat zij bijvoorbeeld ’s ochtends tijd hebben om de kinderen naar school te brengen of om eerst een uurtje te sporten vooraleer achter de pc plaats te nemen. Het op afstand managen van thuiswerkende medewerkers brengt echter wel nogal wat uitdagingen met zich mee.

Prestaties monitoren

Als organisatie wil je graag zicht houden op de prestaties van je thuiswerkende experts. Wie doet wat, hoe en wanneer? Traditionele klantcontactkanalen zoals telefonie en e-mail volstaan hierbij niet meer. Alleen al om praktische redenen is het gebruik van de telefoon bij thuiswerken – denk aan hinderlijke geluiden van kinderen of huisdieren op de achtergrond – af te raden. Bij steeds meer grote bedrijven zie je dan ook een verschuiving naar moderne messagingkanalen waarmee de prestaties van medewerkers veel beter gemonitord kunnen worden. Zo heb je bij messaging alle gespreksgeschiedenis altijd bij de hand en kun je dus meteen terugzien welke medewerker wat ooit met een klant heeft besproken. Dat laatste is van belang om je medewerkers op afstand optimaal te kunnen coachen, maar ook om bij een eventuele audit trail informatie over klantgesprekken te kunnen overleggen.

Toegang tot klantdata

Nu thuiswerken steeds meer de nieuwe norm wordt, is dat voor organisaties een uitgelezen mogelijkheid om een strategische keuze te maken voor moderne messagingkanalen waar zij ook op de lange termijn de vruchten van plukken. Daarbij moet wel worden voldaan aan een aantal belangrijke randvoorwaarden. Ten eerste: zorg voor een technisch goede verbinding met de thuiswerkers. Met alleen software kom je er niet. Ten tweede: denk goed na over de beveiliging van je systemen. Daarbij is het belangrijk antwoord te hebben op vragen zoals: welke rechten geef je thuiswerkers? Krijgen flexwerkers ook toegang tot klantdata? En hoe ga je om met privacygevoelige informatie in het kader van de AVG? Ten derde: het organisatorische gedeelte. Hoe benut je het volledige potentieel van je mensen? Hoe en wanneer ga je je experts inplannen en hoe ga je om met je flexibele werkschil? Als je al deze aspecten goed op orde hebt, kun je met thuiswerken het maximale resultaat behalen.

Maak het verschil met messaging

Thuiswerken wordt steeds meer de nieuwe norm. Wil je hiermee als organisatie het verschil maken? Moderne messagingtechnieken helpen je hierbij! Méér weten? Neem dan contact op.